NRK et demokratisk problem?

NRK er Norges største medieaktør. Som allmennkringkaster har de et særskilt ansvar for å opptre innenfor nøytrale, presise og ansvarlige rammer. Det er grunn til å stille noen spørsmål vedrørende hvorvidt de har vært sitt ansvar bevisst.

 

Debatten om NRK likebehandler de politiske partiene har alltid eksistert. Debatten kom kraftig opp i forbindelse med en BI-rapport fra valgkampen i 2005, hvor det ble slått fast at det eksisterte en vesentlig forskjellsbehandling. Så vidt meg bekjent er det ikke foretatt lignende undersøkelser fra de senere valgkampene, ei heller av den generelle dekningen. Slike undersøkelser bør gjennomføres.

NRK er i en særstilling knyttet til påvirkningsmuligheter i et demokratisk samfunn. Den viktigste årsaken er at de er størst, når flest seere og velgere, og derav har størst påvirkningskraft. Dette gjelder både gjennom TV, radio og internett. Den unike posisjonen NRK har, er muliggjort gjennom en ufrivillig lisensordning, hvor alle med fjernsyn er pålagt å betale avgift.

Flere faktorer har gjort at NRKs påvirkningskraft har blitt større de siste årene. Blant annet har en rekke debattflater enten forsvunnet eller blitt forflyttet til andre kanaler enn hovedkanalene. Dette gjelder både for NRK og TV2.. Dette betyr at den frie debatt har blitt sjeldnere. Mer informasjon gis gjennom journalistiske røde øyne.

Mindre aktører som TV-Norge og TV3 har rett og slett sluttet med nyhetssendinger. Noe som har ført til at nyhetsformidlingen på TV utelukkende er overlatt til NRK og TV2, hvor statskanalen er desidert størst.

Konkurrenter til NRK har opplevd et stadig trangere mediemarked, hvor nedbemanninger, kutt og krav til inntjening har ført til mindre journalistikk og mer realityunderholdning. NRK har med sin stabile og økende lisensfinansiering ikke hatt de samme utfordringene i like stor grad.

Samlet slett har dette styrket NRKs innflytelse, makt og påvirkningskraft i det norske demokratiet.

Spørsmålet er hvorvidt NRK har vært sitt ansvar bevisst. Denne debatten må tas. Problemet er at NRK har mulighet til å skygge unna debatten, uten at veldig mange får vite at det skjer.

 

4 thoughts on “NRK et demokratisk problem?

 1. Den norske avgiftspolitikken må være fornøyelig lesning for våre konkurrenter.
  - Det er økende interesse i fiskeflåten for å ta i bruk naturgass som drivstoff
  Et viktig hinder er at prisen på naturgass her i landet er langt høyere enn prisen på verdensmarkedet.
  - Norske særavgifter, som CO2-avgift, NOx-avgift og grunnavgiften på drikkevareemballasje kan virke konkurransehemmende for norske bedrifter, mener LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet.
  -SV mener jo at det ikke er mer enn til pass for oss at vi, etter å ha jobbet og slitt for å bli gjeldfri, skal “straffelignes” den dagen vi endelig kan synke ned i sofaen og tenke “åh….nå er endelig huset MITT”!
  - Hvert år blir minst 15 000 vogntog med norsk avfall eksportert til Sverige, fordi det er dyrere å lage energi av avfall i Norge enn i Sverige.

 2. I read a lot of interesting content here. Probably you spend a lot of time
  writing, i know how to save you a lot of work, there is an online tool that creates unique, google friendly posts in minutes,
  just type in google – laranitas free content source

Leave a Reply to Tore Berg Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>